Асоціація міст України

Дніпропетровське регіональне відділення

Цифровізація – один з головних пріоритетів держстратегії регіонального розвитку

Уряд ухвалив Державну стратегію регіонального розвитку до 2027 року. Важливе місце в документі займає питання цифрової трансформації.
Загалом стратегія містить понад 60 завдань цифрової трансформації. Пріоритетними цілями є:
► підвищення рівня цифрової грамотності населення;
► забезпечення безперешкодного доступу до високошвидкісного Інтернету всіх населених пунктів (насамперед сільських та малих міст) та соціальних закладів;
► запровадження можливості отримання електронних послуг через смартфон;
► впровадження електронного документообігу;
► забезпечення електронної взаємодії між національними реєстрами, реєстрами органів місцевого самоврядування;
► переведення пріоритетних публічних послуг в електронну форму;
► впровадження регіональними органами влади відкритих даних;
► розвиток інструментів електронної демократії.
Також документом передбачається впровадження системи електронного прийому документів та забезпечення можливості звернення за послугами сфери соціального захисту через онлайн сервіси, та впровадження системи електронних черг. Окрім того, відзначено необхідність створення електронної освітньої системи, впровадження на всіх рівнях освіти сучасних навчальних програм для ефективного формування сучасних цифрових навичок та запровадження нових професій тощо.
Стратегію буде реалізовано у два етапи: перший 2021—2023 роки та другий 2024-2027 роки.
Також для моніторингу досягнення цілей, до стратегії додали 3 цифрових KPI:
– відсоток соціальних закладів, що використовують фіксований широкосмуговий доступ до Інтернету (до 2023 року – школи, заклади первинної та вторинної допомоги,  ЦНАПИ 100%; інші заклади 95%);
– охоплення територій області мобільними мережами 4G (до 2023 року – 90% населення);
– рівень цифрової грамотності у населення (до 2023 року – 55%).