Асоціація міст України

Дніпропетровське регіональне відділення

Уряд схвалив постанови, необхідні для виконання Закону про соціальні послуги. Пропозиції та рекомендації АМУ враховано

Уряд затвердив ряд постанов, необхідних для виконання Закону України «Про соціальні послуги» з врахуванням пропозицій та рекомендацій АМУ.
Кабінет Міністрів схвалив:
Позицію Асоціації міст України на засіданні Уряду представляв заступник виконавчого директора АМУ Ярослав Рабошук.
Щодо Порядку організації надання соціальних послуг
Порядком визначається механізм виявлення осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини, а також організації надання їм соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб.
Порядок визначає процедуру:
– виявлення осіб / сімей;
– планування організації та надання соціальних послуг;
– подання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг;
– прийняття рішення про надання соціальних послуг чи відмову у їх наданні.
Асоціація міст України у грудні 2019 року опрацювала з Мінсоцполітики зазначений Порядок та надала до нього суттєві пропозиції, які враховані у фінальній редакції постанови:
 • впорядкуванння системи виявлення отримувачів соціальних послуг;
 • впорядкування системи ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;
 • скасування норми щодо чисельності фахівців соціальної роботи і соціальних менеджерів (збережено близько 3 млрд грн місцевих бюджетів);
 • передбачається діюча система подачі документів громадянами;
 • впорядкування електронної взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
Дії АМУ зберегли для місцевих бюджетів близько 3 млрд грн та надали можливість використання Порядок в практичній роботі органів місцевого самоврядування для організації надання соціальних послуг.
Щодо Типового положення про центр надання соціальних послуг
Типовим положенням визначено, що Центр є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні або відокремлені (територіальні) підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується в порядку, передбаченому законодавством, райдержадміністрацією або органом місцевого самоврядування.
Асоціація міст України доопрацьовувала з Мінсоцполітики цю постанову. Завдяки діям АМУ:
 • надається право створювати Центр у кожній територіальній громаді без обмеження;
 • розширюється перелік послуг, які можуть надаватись Центром відповідно до потреб громади;
 • врегульовується питання надання платних соціальних послуг.
Дії АМУ надали можливість комплексно організувати систему соціального забезпечення у кожній територіальній громаді
Щодо Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору
Положенням визначено порядок створення, роботи і повноваження конкурсної комісії з питань проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного / комунального сектору.
Первинна редакція Положення не відповідала Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та не могла використовуватись органами місцевого самоврядування. Мінсоцполітики, опрацювавши постанову з Асоціацією міст України:
 • привело Положення у відповідність Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • скасував обов’язковість онлайн трансляції у зв’язку з неможливістю практично її провести;
 • врегулював порядок подачі документів для участі в конкурсі.
Дії АМУ надали можливість органам місцевого самоврядування відбирати керівників закладів, які надають соціальні послуги
Щодо Критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг
Критерії діяльності надавачів соціальних послуг розроблено з метою встановлення єдиних вимог до надавачів соціальних послуг незалежно від форми власності та господарювання. Надавачі соціальних послуг, діяльність яких відповідає критеріям, вносяться до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Визначені загальні та спеціальні критерії. Загальних критеріїв зобов’язані дотримуватися у своїй діяльності всі надавачі соціальних послуг, спеціальних критеріїв – надавачі соціальних послуг, які надають соціальні послуги, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне або денне перебування у приміщенні надавача соціальних послуг, у тому числі з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок та інші), соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово), та допоміжні соціальні послуги.
Під час опрацювання проєкту Критеріїв АМУ наголошувала, що в разі залишення Критеріїв у пропонованій Мінсоцполітики попередній редакції, більшість установ соціального забезпечення знаходитимуться поза Реєстром надавачів та отримувачів соціальних послуг.
Тому в фінальній редакції прийнятих Критеріїв зазначається:
 • обов’язок дотримання ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» застосовується з 2021 року;
 • у разі неможливості пристосувати об’єкти для потреб осіб з інвалідністю забезпечується їх розумне пристосування відповідно до законодавства.
Дії АМУ надали можливість застосовувати критерії під час організації діяльності комунальних закладів, які надають соціальні послуги.