Асоціація міст України

Дніпропетровське регіональне відділення

Уряд затвердив Порядок надання державної підтримки суб’єктам мікро- та малого підприємництва

Уряд на своєму засіданні затвердив постанови, які передбачають надання державної підтримки малого бізнесу в Україні, спрямованої на розвиток підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій. Зокрема, це постанови «Про затвердження Порядку надання фінансової державної підтримки субʼєктам мікропідприємництва та малого підприємництва» та «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва».
Постановою Кабміну «Про затвердження Порядку надання фінансової державної підтримки субʼєктам мікропідприємництва та малого підприємництва» визначаються:
коло суб’єктів, яким може бути надана державна фінансова підтримка в установленому порядку, та вимоги, яким вони мають відповідати;
мета надання, види, розмір та порядок надання фінансової державної підтримки;
основні вимоги до кредитів, за якими надається компенсація процентів суб’єктам мікро- та малого підприємництва;
критерії, яким мають відповідати уповноважені банки, які братимуть участь в наданні державної підтримки суб’єктам малого підприємництва;
відповідальність уповноважених банків та суб’єктів отримання державної підтримки та випадки настання такої відповідальності.
Постановою Кабміну «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» визначається головний розпорядник бюджетних коштів (Мінфін); напрямки використання коштів Фонду; передбачається складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів.
Асоціація міст України підтримує таке рішення, адже на сьогодні неабиякої актуальності набирає питання розвитку малого та середнього підприємництва, без чого громади не зможуть стати успішними та фінансово спроможними.
Саме підприємства формують бюджет органів місцевого самоврядування і те, на якому вони знаходяться рівні розвитку фактично залежить життєдіяльність громади. Так, за підрахунками АМУ, частка податків, сплачених сектором підприємництва, у доходах місцевих бюджетів (без врахування офіційних трансфертів) становить 83% (за результатами 2018 року). В основному це надходження від ПДФО, плати за землю, єдиного податку, екологічного податку, податку на нерухоме майно. І чималу роль у цьому відіграються саме малі та середні підприємства, які є ядром системи функціонування міст, сіл, селищ, ОТГ, завдяки чому останні мають змогу стати центрами економічного зростання.
Розвиток малого та середнього підприємництва не лише сприяє зростанню доходів бюджетів, але й забезпечує надання якісних послуг населенню, збільшення рівня самозайнятості громадян, інвестиційної привабливості територій, формуванню конкурентоспроможності, запровадженню інновацій, залученню інвестицій тощо.