Асоціація міст України

Дніпропетровське регіональне відділення

«Університет менеджменту освіти» запрошує на навчання

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти ««Університет менеджменту освіти» здійснює різнорівневу професійну підготовку фахівців у сфері управління, економіки, педагогіки та психології, яку забезпечує потужний професорсько-викладацький склад докторів наук, провідних вчених, академіків НАПН України.
У зв’язку із підвищенням попиту на ефективних, кваліфікованих керівників та менеджерів для ведення проектів розвитку територій інститут запрошуює представників органів місцевого самоврядування підвищити власні професійні компетентності та фаховий рівень і отримати ступень магістра на основі раніше здобутого рівня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавр, спеціаліст, магістр за такими спеціальностями:
Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітня програма: Управління проектами (УП)
Кваліфікація – магістр менеджменту та управління проектами, керівник проектів та програм
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (ПУА)
Освітня програма: Публічне управління та адміністпування (ПУА)
Кваліфікаціямагістр публічного права
Також є можливість отримати подвійний диплом (2Д) за освітньою програмою Управління та внутрішня безпека (Республіка Польща).
За детальною інформацією щодо подачі документів та умов навчання звертатися:
тел. (044) 481-38-44
тел. Моб. (098) 654 07 40
Адреса: вул. Січових Стрільців 52-А, м.Київ, Україна