Асоціація міст України

Дніпропетровське регіональне відділення

Позиція Мінфіну щодо особливостей сплати податку на нерухоме майно та плати за землю за березень-квітень 2020 року

Асоціація міст України отримала відповідь Міністерства фінансів України щодо розгляду пропозицій та проблемних питань, які виникли під час підготовки змін до законодавства для забезпечення фінансування першочергових заходів, спрямованих зокрема, на локалізацію та ліквідацію спалахів коронавірусної хвороби, вжиття антикризових заходів для підтримки економіки тощо.

Серед пропозицій АМУ:
► передбачити відтермінування/розстрочку зі сплати, зокрема, плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а не введення заборони нарахування по вищезазначених податках протягом березня-квітня 2020 р., що сприятиме зменшенню дефіциту коштів у бюджетах всіх рівнів;
► дозволити органам місцевого самоврядування надавати пільги з місцевих податків і зборів, в тому числі з єдиного податку, без застосування процедур, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Асоціація міст України у своєму листі надала відповідні правки до Податкового кодексу України.
Міністерство фінансів України висловило наступну позицію щодо пропозицій Асоціації міст України щодо особливостей сплати податку на нерухоме майно та плати за землю за березень-квітень 2020 року. 
1. Щодо скасування прийнятих Верховною Радою України норм Закону України від 17.03.2020 №533 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», зокрема:
– скасувати пункт 52-4 Підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (далі – пункт 52-4), яким встановлено, що не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності;
– скасувати пункт 52-5 Підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (далі – пункт 52-5), яким встановлено, що об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 цього Кодексу в період з 1 березня по 30 квітня 2020 року.
30 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» №540, яким скорочено термін дії встановлених Законом №533 пільг із плати за землю для фізичних та юридичних осіб за земельні ділянки, які використовуються в господарській діяльності, а також по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до 31 березня 2020 року.
2. Щодо доповнення підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу XX «Перехідні положення» Кодексу новою нормою, згідно з якою платникам земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надається відстрочення сплати ними грошових зобов’язань, нарахованих за період з 1 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року на таких умовах:
  • строк сплати відстрочених цим пунктом грошових зобов’язань встановлюється до 30 червня 2020 року;
  • проценти за користування відстрочених цим пунктом грошових зобов’язань не сплачуються.
Відповідно до вищенаведеного Закону №540, у разі подання уточнюючих податкових декларацій з підстав, визначених підпунктами 52-4 та 52-5 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу XX Кодексу, до таких платників податків не застосовуються санкції, визначені статтею 50 цього Кодексу та штрафні санкції згідно вимог пункту 120.2 статті 120 Кодексу, за внесення змін до податкової звітності в частині збільшення податкових зобов’язань з плати за землю, а також з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за податковий період квітень 2020 року.
Платники плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які визначають податкові зобов’язання із цих податків на підставі податкових декларацій, сплачують податкове зобов’язання зі сплати плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за податковий період – квітень 2020 року у повному обсязі за місцезнаходженням земельної ділянки або за місцезнаходженням об’єкту нежитлової нерухомості у строк до 30 червня 2020 року без нарахування пені та штрафних санкцій, передбачених цим Кодексом за порушення термінів сплати податкових зобов’язань щодо загальних термінів сплати податкового зобов’язання за такий період.
3. Щодо доповнення підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу XX «Перехідні положення» Кодексу нормою, якою встановлюється, що у 2020 році на проекти рішень, рішення сільських, селищних, міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення місцевих податків і зборів, зміну розміру їх ставок, об’єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг не поширюється підпункт 4.1.9 пункту 4.1 та пункт 4.5 статті 4, підпункт 12.3.4 пункту 12.3, підпункт 12.4.3 пункту 12.4 (у частині строку прийняття та набрання чинності рішень) та пункт 12.5 (у частині строку набрання чинності рішень) статті 12 Податкового кодексу України, Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, частина третя статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закон України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”.
У вищенаведеному Законі №540 передбачена норма, згідно з якою у 2020 році на проекти рішень органів місцевого самоврядування про внесення змін до прийнятих рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку, не поширюється підпункт 4.1.9 пункту 4.1 та пункт 4.5 статті 4, підпункт 12.3.4 пункту 12.3, підпункт 12.4.3 пункту 12.4 (у частині строку прийняття та набрання чинності рішень) та пункт 12.5 (у частині строку набрання чинності рішень) статті 12 Податкового кодексу України, Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частина третя статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».
Нагадуємо, що Державна регуляторна служба України у своєму роз’ясненні підтвердила, що у 2020 році до рішень органів місцевого самоврядування про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення ставок єдиного податку щодо зменшення ставок цього податку вимоги щодо реалізації процедур, передбачених Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” можуть не застосовуватися.