Асоціація міст України

Дніпропетровське регіональне відділення

Зміни в Держбюджеті-2020: видатки на медицину збільшено на 15,8 млрд грн

Верховна Рада України на позачерговому пленарному засіданні прийняла Закон про внесення змін Держбюджету на 2020 рік (законопроєкт №3279-д від 11.04.2020 року), яким сформовано Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. Обсяг фонду становить 64,7 млрд грн. Передбачено, що рішення про виділення коштів із фонду (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам) прийматимуться Урядом за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Визначено напрямки використання коштів Фонду боротьби з COVID-19 та його наслідками, зокрема і у сфері охорони здоров’я це:
  • заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема, на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення зазначених заходів, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;
  • додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення здійснення зазначених заходів;
  • надання грошової допомоги громадянам, зокрема, особам похилого віку, у зв’язку із негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
  • надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули (померли) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що пов’язано з виконанням робіт з ліквідації такої хвороби, у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України;
  • надання трансферту Пенсійному фонду України;
  • надання фінансової допомоги на поворотній або безповоротній основі Фонду соціального страхування України і Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
  • поповнення резервного фонду державного бюджету;
  • відновлення видатків державного бюджету (включаючи трансферти місцевим бюджетам) та надання кредитів з державного бюджету за бюджетними програмами, скорочених у зв’язку із створенням фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
Видатки Міністерства охорони здоров’я у збільшено на 15,4 млрд грн із 115,9 млрд грн до 131,3 млрд грн, водночас скорочено видатки на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти на 0,19 млрд грн; скорочено видатки на загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти на 0,26 млрд грн.
Видатки на Національну службу здоров’я планується збільшити із 72,3 млрд грн до 87,8 млрд грн – на 15,8 млрд грн збільшено видатки на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.   Змінами до Державного бюджету (додаток 3) передбачено збільшення загальних видатків на охорону здоров’я, зокрема:
Водночас фінансове забезпечення сфери охорони здоров’я знаходиться у досить критичному стані. Про це свідчать розрахунки фактичної потреби в коштах на охорону здоров’я у 2020 році.
Первинна медична допомога
Постановою Кабінету Міністрів України від 05 лютого №65 визначено розмір капітаційної ставки до 600 грн (у 2019 році – 370 грн) з одночасним зменшенням у 1,5 рази вікових коефіцієнтів. Отже, капітаційні ставки у 2020 році з врахуванням вікових коефіцієнтів для всіх вікових груп залишилися без змін, наприклад, для вікової групи 18-39 років у 2018-2020 роках він становить 370 гривень.
Слід врахувати, що розмір капітаційної ставки не врахував збільшення мінімальної заробітної плати на 550 грн (2018 – 3 723 грн, 2019 – 4 173 грн, 2020 – 4 723 грн). Більше того, у 2020 році застосовуються понижувальні коефіцієнти при перевищенні ліміту кількості пацієнтів у лікаря на 10% (у 2019 році до цієї кількості декларацій понижувальні коефіцієнти не застосовувалися).
МОЗ України подає розрахунок державних фінансових гарантій для надання первинної медичної допомоги 29,5 млн осіб, які підписали декларацію з лікарем. За даними Держкомстату (демографічні дані станом 1 січня 2019 р) населення Україні становить 41,9 млн осіб.
З урахуванням коефіцієнта інфляції та кількості населення, на яку здійснює розрахунок Міністерство фінансів -35 млн 477,7 тис. осіб, потреба в коштах на ПМД складає 27,3 млрд гривень.
Відшкодування вартості інсулінів
Постановою Кабінету Міністів України № 65 внесено зміни до постанови від 27 листопада 2019 р. № 1119 у частинівідшкодування вартості інсулінів в рамках програми медичних гарантій розпочнеться з 1 жовтня до 31 грудня 2020 року.На сьогодні відшкодування вартості інсулінів за рахунок медичної субвенції здійснюватиметься лише до 1 квітня 2020 року в обсязі 210,3 млн грн. Рівень забезпеченості коштами медичної субвенції для лікування хворих на цукровий діабет препаратами інсулінів на І квартал 2020 року орієнтовно становла лише 45% від потреби. З досвіду попередніх років додаткова потреба на 2020 рік становить не менше 1 млрд гривень. Уряд 25.03.2020 прийняв постанову, якою передбачено виділення коштів на інсулін в обсязі 651 млн грн, тому потенційний дефіцит складає 349 млн гривень, який скоріш за все буде покритий з місцевих бюджетів.
Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога
Програма медичних гарантій затверджена постановою Уряду від 5 лютого 2020 р. № 65, зокрема, для:
1) екстреної медичної допомоги;
2) первинної медичної допомоги;
3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
5) паліативної медичної допомоги;
6) медичної реабілітації;
7) медичної допомоги дітям до 16 років;
8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Фінансування Програми державних гарантій медичного обслуговування населення передбачено на 2020 рік в розмірі 72,1 млрд гривень.
Перехід медичних закладів на роботу за договорами з НСЗУ з 1 квітня ускладнюється надзвичайною ситуацією з коронавірусної хвороби COVID-19, в якій опинилася країна. Також надзвичайно серйозна проблема виникла від початку другого етапу реформи, а саме – зупинка планових хірургічних втручань, планових госпіталізації хворих, зменшення амбулаторних відвідувань. Це призведе до зменшення кількості пролікованих випадків та амбулаторно наданих послуг, наслідком чого стане критичне зменшення фінансування закладів охорони здоров’я з боку НСЗУ. Асоціація міст України зверталася з цього приводу до Кабінету Міністрів України.
Забезпечення вторинної та третинної медичної допомоги за аналізом потреб у 2020 році становить орієнтовно 85,6 млрд грн (оціночно взято за основу розрахунок дефіцит коштів у 2019 році та показника індексу інфляції).  Додаткова потреба на вторинну та третинну медичну допомогу складає 14,1 млрд.гривень.  Додаткова потреба у державному бюджеті для фінансування Програми державних гарантій медичного обслуговування населення складає: 25,8 млрд гривень.