Асоціація міст України

Дніпропетровське регіональне відділення

Відтепер законодавчо врегульовано право науково-педагогічних працівників медичних вузів надавати медичну допомогу в закладах охорони здоров’я

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров’я» (законопроєкт №749-ІХ), який Верховна Рада ухвалила 3 липня 2020 року.
Закон урегульовує питання надання права науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти та лікарям-інтернам, які не є штатними працівниками закладу охорони здоров’я, надавати медичну допомогу в закладах охорони здоров’я. З впровадженням з 1 квітня 2020 року другого етапу медичної реформи, науково-педагогічні працівники закладів вищої (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я та мають сертифікат лікаря-спеціаліста, не мали правових підстав для надання медичної допомоги пацієнту.
Станом на 2020 рік лише у закладах вищої освіти, що підпорядковані МОЗ України, працює більше 8500 кафедральних співробітників і лише близько 1300 з таких мають законне право надавати медичну допомогу, оскільки працюють за сумісництвом у закладі охорони здоров’я. Спостерігається ситуація, коли заклади охорони здоров’я часто відмовляються працевлаштовувати кафедральних співробітників, відповідно такі не мають права надавати медичну допомогу, а отже і не можуть забезпечити якісний освітній процес, зокрема практичну підготовку медичних кадрів. Так, ст. 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я передбачено, що медична допомога надається відповідно до медичних показань професійно підготовленими медичними працівниками, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку і можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах.
Також документ вносить зміни у Закон «Про вищу освіту», замінюючи поняття «інтерн» на «лікар (провізор)-інтерн». Відповідно до нової редакції, лікар-інтерн – особа, яка має ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, виконує програму підготовки в інтернатурі та бере участь у наданні всіх видів медичної допомоги, передбачених вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Ситуація з поширенням COVID-19 засвідчила необхідність залучення вказаних фахівців до процесу лікування хворих, затвердження та постійного оновлення протоколу лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією, впровадження інноваційних медичних розробок та інших заходів задля порятунку людей. Цей закон дозволить забезпечити покращення освітнього процесу у сфері охорони здоров’я шляхом реалізації права на надання медичної допомоги науково-педагогічними працівникам закладів вищої (післядипломної) освіти, які відповідають кваліфікаційним характеристикам та реалізації права на участь у наданні медичної допомоги лікарями- інтернами.