Асоціація міст України

Дніпропетровське регіональне відділення

АМУ пропонує відхилити законопроєкт щодо залучення приватних інвесторів у розвиток закладів освіти як такий, що не відповідає чинному законодавству

Асоціація міст України розглянула проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми дефіциту місць у дитячих садочках та школах» (далі ‒ Законопроєкт) (№ 2595 від 13.12.2019 року, н. д. С. П. Лабазюк), надісланий листом Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 14 січня 2020 року № 04-24/03-16.
Законопроєктом пропонується передбачити пільгові умови надання в оренду державного та комунального нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) для розміщення закладів дошкільної та загальної середньої освіти, а також з метою передачі в оренду зобов’язати органи місцевого самоврядування виділяти мінімум одне приміщення комунальної власності на пільгових умовах для розташування закладів дошкільної освіти.
Асоціація міст України, в цілому підтримуючи необхідність пільгових умов для розвитку приватних закладів освіти та розширення мережі закладів дошкільної освіти, вважає за необхідність висловити рекомендації до проєкту цього нормативно-правового акта.
Щодо вжитих у Законопроєкті понять
У назві Законопроєкту вживаються поняття «дитячий садочок» та «школа». У той же час в основному Законі України «Про освіту» та спеціальних законах у галузі освіти вживаються терміни відповідно «заклад дошкільної освіти» та «заклад загальної середньої освіти». Пропонуємо узгодити термінологію Законопроєкту з нормами чинного законодавства.
Щодо управління комунальним майном
Законопроєктом пропонується додати частину сьому до статті 81 Закону України «Про освіту», якою встановлюється обов’язок органам місцевого самоврядування виділяти мінімум одне приміщення для передачі в оренду на пільгових умовах суб’єкту господарювання або фізичній особі-підприємцю для відкриття приватного закладу дошкільної освіти. Звертаємо увагу, що відповідно до статей 29 та 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» управління комунальними загальноосвітніми навчальними закладами перебуває в межах компетенції органів місцевого самоврядування. Норми Законопроєкту суперечать підпункту 1 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у частині управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад, та є прямим втручанням у їхню діяльність. Окрім того, проблема черг у заклади дошкільної освіти властива насамперед містам обласного значення, де відбувається суттєвий приріст населення. У той же час, згідно з вище наведеними нормами Законопроєкту, всі без винятку органи місцевого самоврядування будуть змушені виділяти окреме приміщення, навіть якщо комунальні заклади дошкільної освіти не будуть наповнені дітьми відповідно до норм законодавства й потреба для відкриття додаткового закладу дошкільної освіти у громаді буде неактуальним через відсутність дефіциту місць.
Щодо встановлення терміну оренди комунального майна та визначення фіксованого розміру орендної плати
Законопроєктом пропонується встановити не менш ніж на п’ять років мінімальний строк оренди комунального майна та встановити фіксований розмір орендної плати.
Звертаємо увагу, що 03 жовтня 2019 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про оренду державного та комунального майна». Цим Законом суттєво удосконалено, спрощено і скорочено процедури оренди державного і комунального майна, а також передбачено утворення двох Переліків ‒ «Перелік першого типу» (Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні) або «Перелік другого типу» (Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону). Створюється єдина загальнонаціональна система інформації про вакантне майно, що належить державі і громадам.
Відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», особи, які мають право на отримання майна без проведення аукціону, подають в ЕТС (електронна торгова система) заяву на оренду майна, внесеного до Переліку другого типу, згідно з Порядком передачі майна в оренду. Передача в оренду такого майна здійснюється без проведення аукціону в порядку, встановленому статтею 15 цього Закону.
Частиною другою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» визначено, що право на отримання в оренду державного та комунального майна, що не міститься в Переліку першого типу, без проведення аукціону мають, зокрема, заклади освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності.
Порядок та умови передачі в оренду майна без проведення аукціону та основні вимоги до підприємств, установ і організацій, передбачених частиною 2 цієї статті 15 Закону, визначаються Порядком передачі майна в оренду, що наразі розробляється Мінекономіки.
Таким чином, Законопроєкт суперечить нормам законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні».
Зважаючи на це, пропонуємо проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми дефіциту місць у дитячих садочках та школах» (№ 2595 від 13.12.2019 року) відхилити.
Відповідні висновки Асоціації міст України надіслано листом від 10 лютого 2020 року № 5-115 до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.