Асоціація міст України

Дніпропетровське регіональне відділення

АМУ долучилася до розробки Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2020–2023 роки

 Відбулося засідання Робочої підгрупи з питань місцевих бюджетів, утвореної наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2018 №1124, з метою забезпечення реформування системи управління державними фінансами України. Асоціацію міст України представлала аналітик Аналітичного центру Тетяна Палійчук.

Учасники обговорили такі питання:

підсумки виконання у 2019 році завдань Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р) та Плану заходів з реалізації Стратегії (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 415-р);
пропозиції до проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2020–2023 роки (Матриця до перегляду Стратегії реформування системи управління державними фінансами) за напрямами «Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація», «Середньострокове бюджетне планування» та «Програмно-цільовий метод».

Тетяна Палійчук представила пропозиції Асоціації міст України щодо Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2020–2023 роки.

      АМУ запропонувала такі методологічні, законодавчі та інституціональні зміни:

 • реалізація середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні;
 • схвалення прогнозів місцевих бюджетів на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 • забезпечення проведення на постійній основі консультацій між центральними органами виконавчої влади та всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування щодо завдань бюджетно-податкової політики, делегованих повноважень, їх фінансового забезпечення у коротко- та середньостроковій перспективі;
 • впровадження та модернізація програмного забезпечення для здійснення середньострокового бюджетного планування, що буде обов’язковим для використання всіма головними розпорядниками бюджетних коштів;
 • посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування з питань середньострокового бюджетного планування, аналізу бюджетної та податкової політики і оцінки результативності бюджетних програм;
 • чітке розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності,  підвищення субсидіарної відповідальності органів влади за реалізацію публічних послуг;
 • розроблення законодавчих ініціатив щодо закріплення за органами місцевого самоврядування відрахувань від загальнодержавних податків;
 • удосконалення системи оподаткування податком на нерухоме майно;
 • розширення бази оподаткування за доходами, що зараховуються до місцевих бюджетів;
 • перегляд та затвердження оновлених соціальних стандартів і нормативів надання гарантованих державою послуг в описовому та вартісному вигляді за кожним з делегованих повноважень;
 • перегляд формул розподілу, а також порядків та умов надання освітньої субвенції, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я та субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
 • моніторинг реалізації та оцінювання ефективності Програми державних гарантій медичного обслуговування населення у зв’язку із скасуванням медичної субвенції з 1 квітня 2020 р.;
 • оптимізація системи пільг та переліку пільгових категорій громадян з подальшим переходом до адресної грошової допомоги;
 • поетапний перехід на взаємовідносини державного бюджету з усіма місцевими бюджетами;
 • розроблення методичних рекомендацій щодо управління місцевим боргом;
 • посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування з питань оцінки кредитоспроможності громад, процедур надання та моніторингу місцевих гарантій, методів управління ризиками та боргом.

Учасники визначили пріоритетні напрямки для включення до проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2020–2023 роки.